§ Regulamin Portalu Obrazek.info wraz z polityką prywatności

 

§ Regulamin strony: Obrazek.info,

oraz zasady korzystania z usługi §


§ I DEFINICJE

 

1. Obrazek.info – to niniejsza strona (witryna) Internetowa.
2. Właściciel Strony – to Osoba posiadająca niniejszą stronę na własność.
Podmiot prowadzący – Właściciel Strony, Karol Juchniewicz.
Autor, Twórca  – to osoba która stworzyła, wykreowała, zaprojektowała niniejsze materiały zamieszczone na stronie. Zgodnie z prawem własności intelektualnej będąca ich prawowitym Właścicielem.
3. Użytkownik –  to osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony lub znajdujących się na niej materiałów.
4. Sprzedający – to podmiot sprzedający dany materiał, własność intelektualną.
Będzie nim: Karol Juchniewicz. Inaczej zwany zamiennie: Autorem, Twórcą lub Właścicielem Strony.
5. Kupujący – to osoba zakupująca dane materiały od podmiotu sprzedającego.
6. Administrator – to Osoba zarządzająca niniejszą stroną i jej zawartością. Może być to Właściciel niniejszej Strony: Karol Juchniewicz lub każda inna osoba fizyczna lub instytucja przez niego do tego powołana oraz upoważniona..
7. Regulamin – zbiór zasad korzystania z niniejszej strony. Stanowi on niniejszy dokument.

§ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem, Autorem, Twórcą oraz Administratorem niniejszej strony jest podmiot prowadzący: Karol Juchniewicz. Wszystkie nazwy podmiotu prowadzącego stronę – mogą być używane zamienne. Również w niniejszym dokumencie, zwanym Regulaminem.

2. Użytkownikiem niniejszej strony jest każdy, kto tę stronę otworzył, w jakiś sposób ją przegląda lub z niej korzysta.

3. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z akceptacją całości jej Regulaminu, dostępnego pod stroną: https://obrazek.info/Regulamin

B) Podmiot prowadzący podkreśla, że każdy korzystający / użytkownik robią to na warunkach Administratora. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu niniejszej strony, w jakiejkolwiek jego części, prosimy, abyś nie korzystał ze strony Obrazek.info , ani żadnych materiałów powiązanych z tę stroną i natychmiast zamknął okno przeglądarki.

4. Użytkownik przegląda całą stronę Obrazek.info i wszystkie jego zakładki – na własną odpowiedzialność.

5. A) Strona Obrazek.info –  jest przekazem artystycznym, sztuką mogącą być odbieraną, jako:  “nieocenzurowaną” – w jakiś sposób interpretacyjny. Obrazy mogą budzić różne skojarzenia, kontrowersje i wywoływać wszelakie, często skrajne emocje.

B) Wszelkie artystyczne “prowokacje” prowadzone są w celu prospołecznym, jako wyraz/przekaz artystyczny. Jeśli jednak wywołują w Korzystającym/Użytkowniku jakkolwiek rozumiany zły odbiór, tj.: niechęć, niesmak, obrzydzenie, oburzenie – przestrzegamy, aby nie korzystać ze strony dalej i po prostu zamknąć okienko przeglądarki.

6. Strona zawiera materiały różnego pokroju. Zakładki z oznaczeniem: “+21”  -przeznaczone są jedynie dla Osób dorosłych, pełnoletnich, świadomych i ze względu na kształtowanie się procesu dojrzałości psychicznej (sugerujemy) powyżej 21 roku życia.

§ III PRAWA I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE §

1. Kopiowanie, powielanie, edytowanie materiałów z niniejszej strony bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody Autora Strony jest zabronione. Wszelkie próby zapisu treści bez oficjalnej zgody – traktowane będzie, jako kradzież własności intelektualnej – podlegającej odpowiedzialności karnej z możliwością zgłaszania do wszelkich możliwych organów ścigania.

2. Kopiowanie, powielanie w jakikolwiek sposób, edycja materiałów z  niniejszej strony na swój Użytek prywatny – również jest zabroniona i prowadzi do konsekwencji z punktu powyższego.


§ IV PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY §

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania w całości niniejszego Regulaminu Obrazek.info.

2. Użytkownik ma prawo przeglądać niniejszą stronę bez obowiązku uiszczania opłat za tę czynność.

3. Użytkowników zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z serwisu:

a.) odpowiada za wszystkie swoje treści nadsyłane w komentarzach, wypowiedziach oraz innych formach komunikacji w całej witrynie Obrazek.info oraz stronach, podserwisach, działach i subdomenach z nią związanych

b.) odpowiada za odpowiednie korzystanie ze strony Obrazek.info i wszystkich serwisów z nią powiązanych

c.) zobowiązuje się do nie kopiowania i nie powielania zamieszczanych w serwisie materiałów objętych prawem autorskim – bez wiedzy oraz pisemnej zgody Autora/ów Galerii; chyba, że jest to dopuszczalne odpowiednim oznaczeniem / uprawnienim praw autorskich zamieszczonych przy danym dziele

4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, wszystkich korzystających Użytkowników obowiązują przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Użytkownicy zobowiązani są do zapozniania się z niniejszym regulaminem.


§ V PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA STRONY §

1. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dowolnie wybranego Użytkownika strony bez obowiązku podawania przyczyny blokady oraz informowania go o tym.
2. Administrator zastrzega sobie prawo dostępu do numerów oraz zapisu IP wszystkich Korzystających / Użytkowników.
3. Administrator moderuje i pilnuje porządku na stronie WWW, ale nie odpowiada za treści nadsyłane przez Użytkowników.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie, w dowolnej chwili, bez obowiązku informowania o tym użytkowników.

§ VI POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY §

1. Użytkownicy podają swoje dane na stronie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

§ VI DANE Użytkowników (informacja zgodnie z przepisami GIODO) §

1. Administrator umożliwa użytkownikom dobrowolne zapisywanie się do swojego newslettera, którego moduł zapisowy (formularz) dostępny jest dla wszystkich na stronie internetowej

2. Otrzymywanie informacji (newsletter) jest nieodpłatne.

3. Użytkownicy dobrowolnie podają imię oraz adres e-mail, w celach informacyjnych.

4. Administratorem tych danych jest serwis Obrazek.info

§ VII POLITYKA COOKIES §

1. Informacje o stosowaniu przez Nas plików cookies (tzw. “ciasteczek”), znajdują się pod stroną: https://obrazek.info/polityka-cookies

§ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE §

1. Każdy korzystający / użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania z niniejszego regulaminu.
2. W przypadku braku regulaminu strony, prosimy o zamknięcie i nie przeglądanie w żaden sposób witryny Obrazek.info oraz wszystkich jej serwisów.
3. Regulamin wchodzi w życie razem z dniem: 5 sierpnia 2016 r.

Podziel się swoim znaleziskiem na portalach i społecznościach :)