Przeistoczenie

Obraz, pt.: “Przeistoczenie” przedstawia wagę jednego z najważniejszych Sakramentów Św. ustanowionych przez samego Boga dla Nas, abyśmy mogli karmić Nasze Dusze Ciałem Boskim, które dla Nas oddał z Miłości. Wszyscy tu na Ziemi jesteśmy objęci jakimiś defektami, chorobami, problemami, wadami i niedoskonoałościami. Sens tylko w tym, aby do DOSKONAŁOŚCI dążyć; chcieć ją wybierać; świadomie i […]

DECYZJA (Chrystusa – Syna Bożego)

Obraz przedstawia decyzyjny moment w dziejach całej Ludzkości i Świata Dusz.   Bóg decyduje się wydać za Nas i odpokutować sam za nasze grzechy oraz winy, aby móc tym samym otworzyć nam drzwi do bram Raju i NIEBA!   Okazuje Nam tym samym swoje pełne oblicze “Dobrego Pasterza” oraz nieskończony majestat swojego Miłosierdzia…     © Autor: […]