Przeistoczenie

Obraz, pt.: “Przeistoczenie” przedstawia wagę jednego z najważniejszych Sakramentów Św. ustanowionych przez samego Boga dla Nas, abyśmy mogli karmić Nasze Dusze Ciałem Boskim, które dla Nas oddał z Miłości. Wszyscy tu na Ziemi jesteśmy objęci jakimiś defektami, chorobami, problemami, wadami i niedoskonoałościami. Sens tylko w tym, aby do DOSKONAŁOŚCI dążyć; chcieć ją wybierać; świadomie i […]